Ramadan season 2016 #2

ramazan kareem

bari ajeeb hai nadaan dil ke khwaish ya Rab

amal kuch nahe aur dil talabgaar hai jannat ka

Post a Comment