Ramadan season 2016 #2

ramazan kareem

bari ajeeb hai nadaan dil ke khwaish ya Rab

amal kuch nahe aur dil talabgaar hai jannat ka

Comments

Popular posts from this blog

Tum Kon Piya Dialogues & Drama Pics

Tum Kon Piya Episode Dialogues & Drama Pics